Augustinus werd geboren op 13 november 354 inThagaste, het huidige Souk-Ahras ten zuiden van de havenstad Hippo in Algerije. In Augustinus tijd maakte het deel uit van het Romeinse Rijk. Moeder Monica was een diep Christelijke vrouw. De vader, Patricius was een heiden. Met grote zorg werd door de ouders een goede opvoeding en opleiding vooropgesteld. Augustinus studeerde in Madaura, en retorica in Carthago, waar hij zich in de Redenaarskunst, de Wetenschappelijke - en Vrije Kunsten bekwaamde. Na zijn opleiding gaf Augustinus les in Thagaste en Carthago. Augustinus genoot in die tijd van vriendschappen en speelse genoegens. Hij nam een concubine in 371 en in 372 volgde de geboorte van een zoon, Deodatus.

Augustinus, op zoek naar de “Waarheid” elimineerde nu een voor een al de gangbare filosofieën en brak met het door hem aangekleefd Manicheïsme. In dat jaar bestudeerde Augustinus” Paulus” en vond hij een antwoord op zijn zoeken en vertwijfeling. Hij verliet in 383 Afrika, vertrok met zijn vriendin en hun elfjarige zoon naar Rome, later gevolgd door zijn moeder Monica. Als leraar was hij verbonden met Rome en Milaan. In deze stad onderging hij de invloed van Ambrosius, bisschop van deze stad, en raakte onder de indruk van zijn vermogen om de diepere betekenis van de Schrift te onthullen.

De bekering van Augustinus gebeurde in 386. In de tuin van Alypius overkwam hem in wenen en ontroering het geven van zichzelf aan God en het voorgoed afzien van huwelijk of andere relaties. Hij scheidde van zijn vriendin en werd in 387 gedoopt door Ambrosius, samen met Deodatus, zijn zoon, en Alypius, zijn vriend.

Augustinus’ moeder, Monica, stierf in 387 te Ostia kort na zijn doop. In 388 besluit Augustinus, nu 34 jaar oud, zijn topfunctie van Rhetor aan het Keizerlijk-Hof in Milaan neer te leggen en terug te keren naar Noord-Afrika. Het was zijn verlangen een leven van studie en gebed te leiden met een groep gelijkgezinde vrienden zoals Alypius .In die periode stierf zijn zoon Deodatus. De verwachtingen van Augustinus werden op een zijspoor gezet. Terug in Thagaste in 389 werd hij priester gewijd en vier jaar later werd hij door het volk uitbundig gekozen tot bisschop van deze stad. Augustinus was een voorbeeld voor zijn gelovigen die hij onderrichtte door zijn talrijke preken en geschriften. Hij bestreed krachtig de dwalingen van zijn tijd.

Minder bekend is Augustinus als monnik. Sinds zijn bekering had hij al ervaring van het religieuze leven. Zijn eerste stichting vond plaats te Thagaste in 388. Vervolgens stichtte hij een klooster voor leken-broeders te Hippo en toen hij bisschop werd richtte hij rond 395 een klooster op voor clerici in zijn eigen Bisschopshuis. Hier in dit klooster van Hippo schreef Augustinus zijn “ Regel voor de Gemeenschappen ”.

Vanaf ongeveer 370 verschijnt de monastieke levensvorm ook in het Westen. De Regel van Augustinus werd de basisregel voor honderdtallen religieuze ordes, congregaties, leken-instituten, missionaire-instituten...

Terug - Verder


Naar boven
- Startpagina - Bedankt