Marie Guyard, de latere Ursuline missionaris, werd geboren op 28 oktober 1599 te Tours uit een familie van handelaren in zijde. Als ze 7 jaar is, hoort ze een stem, “Veux tu être à Moi ?” Ik heb ja gezegd vertelt ze haar mama. Het meisje zag zichzelf in een droomvisioen op de speelplaats waar de Heer verscheen. Marie wil moniale worden, doch haar ouders geven een andere wending aan haar leven. Ze wordt zoals gebruikelijk uitgehuwd aan een fabrikant in zijde. Ze was nog geen 17 en een jaar later krijgt ze een kind, Claude. Haar geluk was volledig tot haar man stierf. Marie is nu 20, regelt de slechtgaande zaken en sluit af met een faillissement. Ze helpt nu haar schoonbroer en neemt 10 jaar de zakendirectie over. Ondertussen bezoekt de Heer haar en hoort ze zijn stem. Ze schenkt zich weg aan God en wenst kloosterling te worden.Marie is nu 30 jaar.Wat gebeurt er met haar kind en het werk van haar schoonbroer? Deze besluit voor de opvoeding van Claude te zorgen. Op 25 januari treedt Marie Guyard in bij de Ursulinen. Hun roeping is het gebed en de opvoeding van de jeugd. Drie maanden later ontvangt ze het habijt en haar nieuwe naam, MARIE DE L'INCARNATION.

 

In 1624 voorzag ze haar missieroeping. De hemel beschikte. Ze kan samen met twee medezusters in 1639 inschepen voor Quebec waar ze tot haar dood in 1672 zal blijven. Onmiddellijk na aankomst in het lndianengebied, La Nouvelle France, leert ze de talen van het land en verenigde als Ursuline de contemplatie met een drukke sociale activiteit. Op haar naam staan de eerste woordenboeken. Ze schreef de Irokese en Algonquine woorden over, en vertaalde ze in het Frans. Haar historisch en geestelijk werk is bekend.Claude werd Benedictijn.
Uit de briefwisseling zoon - moeder kennen we de zielegrootheid van
MARIE GUYARD
Ursuline-missionaris.

Terug


Naar boven
- Startpagina - Bedankt