NAAST PASTOOR LAMBERTZ ontstonden meerdere stichters in verschillende landen die getroffen waren door oorlogen,bezetting en uitdrijving. In Frankrijk ontwikkelde zich BORDEAUX als kern voor nieuwe stichtingen, onder andere, in België en Nederland.

 

entte een nieuwe tak op de bestaande oude stam van de URSULINEN in POLEN. Haar nieuwe stichting heet”De Congregatie van de Ursulinen van het H. Hart van Jezus in Doodstrijd”, in de volksmond de “Grijze Ursulinen” genoemd.
Het Moederhuis is te Pnieuw in Polen.De nieuwe tak draagt al meer dan 35 huizen en 800 Ursulinen. Mère Ursule richtte in Petersburg het noviciaat op. De Wereldoorlog barst los in 1914. Als Oostenrijkse wordt ze verplicht Rusland te verlaten. Ze vertrekt dan naar Stockholm, opent er een Talenschool, vertrekt naar Denemarken, richt er een weeshuis op,sticht de eerste“Katholieke Revue”.Verder nog geeft ze conferenties om Scandinavische landen gevoelig te maken voor de situatie in het bezette Polen. Ze plant daarbij met zusters uit Sint-Petersburg een nieuwe stichting. Mère Ursule komt terug in Polen met 40 zusters en bekomt, dankzij de edelmoedige giften van Stolt Nielsen, Noorse consul, een eigendom dat voortaan het generalaat zal zijn. Het ligt in het Aartsdiocees van Gniezo en Posnan. Mère Ursule sterft in 1939 en werd heiligverklaard in 2003.

 

, geboren in BRESCIA in 1839. Op aanraden van  Monseigneur Verzeri, Bisschop van Brescia, richtte Elisabetta in 1866 samen met haar zus Maddalena de” Compagnia di S. Orsola”( opgeheven door Napoleon) terug op.Op 29 juli 1866 legde zij de de gelofte af van “Dochter van de H Angela”. Zij stimuleerde opvoedingswerk,verleende steun aan de katholieke vakbonden, de armste klasse.Elisabetta schreef over leven in heiligheid, opvoeding en deugd. Haar boeken noemt men een van de belangrijkste bijdragen van een vrouw in de Italiaanse Religieuze literatuur. Elisabetta GIRELLI stierf te Brescia in 1919 en werd zaligverklaard in 1998.

 

werd in1838 geboren te BRESCIA. Waar haar zus aanzienlijke publicaties naliet, legde Maddalena zich toe op de actie. Met al haar geestelijke kracht propageerde en financierde ze de arbeidersbeweging voor vrouwen, stichtte een toevluchtshuis en opende een Oratoria. Maddalena stierf in 1923. Haar Zaligverklaring volgde in 1998.
De GIRELLI’s heiligden zich in de wereld en beantwoordden edelmoedig aan hun seculiere roeping.

Terug - Verder


Naar boven
- Startpagina - Bedankt